Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị Audio

Đánh giá truyện
19/12/2023
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:

Giọng nam: 103 tập

– Ôm nữ Tổng Giám Đốc vị hôn thê, không ngờ bạn thân lại yêu chính mình. Vốn cho rằng điệu thấp qua bệnh viện cộng đồng, nào ngờ y tá hai mắt lại hiện đào tâm! Làm qua Binh Vương, lại là Thần Y, kiêm chức tu chân, một đường trà trộn đô thị, một đường mỹ nữ cuồng thu.

Ta vận đào hoa, vận không ngừng, làm soái ca quá mệt mỏi!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:19:29
2:
Tap 002 - 03:23:13
3:
Tap 003 - 03:24:45
4:
Tap 004 - 03:20:50
5:
Tap 005 - 03:22:34
6:
Tap 006 - 03:20:22
7:
Tap 007 - 03:24:31
8:
Tap 008 - 03:22:00
9:
Tap 009 - 03:18:21
10:
Tap 010 - 03:12:44
11:
Tap 011 - 03:18:04
12:
Tap 012 - 03:21:16
13:
Tap 013 - 03:20:08
14:
Tap 014 - 03:21:57
15:
Tap 015 - 03:22:06
16:
Tap 016 - 03:22:09
17:
Tap 017 - 03:21:56
18:
Tap 018 - 03:23:34
19:
Tap 019 - 03:25:02
20:
Tap 020 - 03:26:14
21:
Tap 021 - 03:23:49
22:
Tap 022 - 03:27:26
23:
Tap 023 - 03:27:42
24:
Tap 024 - 03:26:54
25:
Tap 025 - 03:31:43
26:
Tap 026 - 03:30:20
27:
Tap 027 - 03:29:19
28:
Tap 028 - 03:22:31
29:
Tap 029 - 03:26:32
30:
Tap 030 - 03:23:50
31:
Tap 031 - 03:23:49
32:
Tap 032 - 03:30:14
33:
Tap 033 - 03:26:12
34:
Tap 034 - 03:26:23
35:
Tap 035 - 03:25:58
36:
Tap 036 - 03:25:14
37:
Tap 037 - 03:27:30
38:
Tap 038 - 03:24:57
39:
Tap 039 - 03:28:59
40:
Tap 040 - 03:29:59
41:
Tap 041 - 03:19:42
42:
Tap 042 - 03:30:47
43:
Tap 043 - 03:27:53
44:
Tap 044 - 03:25:01
45:
Tap 045 - 03:34:47
46:
Tap 046 - 03:26:51
47:
Tap 047 - 03:37:23
48:
Tap 048 - 03:31:39
49:
Tap 049 - 03:34:48
50:
Tap 050 - 03:26:18
51:
Tap 051 - 03:31:37
52:
Tap 052 - 03:32:10
53:
Tap 053 - 03:24:13
54:
Tap 054 - 03:28:43
55:
Tap 055 - 03:36:42
56:
Tap 056 - 03:30:30
57:
Tap 057 - 03:37:45
58:
Tap 058 - 03:44:40
59:
Tap 059 - 03:46:35
60:
Tap 060 - 03:35:52
61:
Tap 061 - 03:42:40
62:
Tap 062 - 03:41:52
63:
Tap 063 - 03:37:18
64:
Tap 064 - 03:37:29
65:
Tap 065 - 03:58:41
66:
Tap 066 - 03:40:09
67:
Tap 067 - 03:41:04
68:
Tap 068 - 03:34:31
69:
Tap 069 - 03:31:32
70:
Tap 070 - 03:37:23
71:
Tap 071 - 03:40:17
72:
Tap 072 - 03:40:48
73:
Tap 073 - 03:28:30
74:
Tap 074 - 03:43:47
75:
Tap 075 - 03:36:37
76:
Tap 076 - 03:35:38
77:
Tap 077 - 03:34:13
78:
Tap 078 - 03:44:45
79:
Tap 079 - 03:40:40
80:
Tap 080 - 03:51:19
81:
Tap 081 - 03:43:10
82:
Tap 082 - 03:49:17
83:
Tap 083 - 03:46:02
84:
Tap 084 - 03:42:36
85:
Tap 085 - 03:43:15
86:
Tap 086 - 03:44:27
87:
Tap 087 - 03:34:01
88:
Tap 088 - 03:36:30
89:
Tap 089 - 03:20:09
90:
Tap 090 - 03:24:00
91:
Tap 091 - 03:23:25
92:
Tap 092 - 03:30:57
93:
Tap 093 - 03:29:16
94:
Tap 094 - 03:34:02
95:
Tap 095 - 03:39:44
96:
Tap 096 - 03:46:14
97:
Tap 097 - 03:48:36
98:
Tap 098 - 03:43:34
99:
Tap 099 - 03:34:57
100:
Tap 100 - 03:43:54
101:
Tap 101 - 03:40:47
102:
Tap 102 - 03:39:37
103:
Tap 103 - 03:23:10
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,4,6,7,8" ihc_mb_template="1" ]
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
[/ihc-hide-content]
Truyện Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị Audio thuộc thể loại của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 103. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị tại đây:

Truyện đề cử:

19/12/2023

Tàng Châu

Đánh giá truyện
Đô Thị -
10 tập | |

Từ ngâm nằm mơ đều tưởng trở lại kia một năm, phụ thân vẫn là nam nguyên thứ sử, tỷ tỷ còn không có trở thành yêu phi, mà nàng, chính vội vàng chiêu miêu đậu cẩu, tranh nhàn đấu khí……

19/12/2023

Triệu Hoán Vạn Tuế

3/5 - (1 Vote)
Đô Thị -
18 tập | | 15

Chính mắt thấy bạn gái xuất quỹ, quý phong khí nón xanh đều biến thành triệu hoán hệ thống, ta có thượng tướng nhan lương hề văn, nhưng trảm gian phu dâm phụ…… Hoan nghênh các tân lão bằng hữu mạnh mẽ duy trì! Đề cử phiếu kim cương đánh thưởng gì, đều mãnh tạp ha, bái tạ các vị! Nếu có tân bằng hữu cảm thấy sách mới quá chậm nói, có thể trước nhìn xem ta hai bổn lão thư cự làm, tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng. 《 mạnh nhất lão sư 》http:// heiyan /book/55889《 cuồng mãng tai ương 》http:// heiyan /book/44138

19/12/2023

Trở Về 84: Từ Thu Đồng Nát Bắt Đầu Làm Giàu

Đánh giá truyện

Phí thời gian một đời Thẩm Lâm, một lần nữa trở lại năm 1984 cái kia nhường hắn tràn ngập ảo não tháng ngày, đối mặt làm lại tất cả, Thẩm Lâm phát thề, muốn hoạt ba chuyện: Một, Lỗ Tiểu Vinh! Hai, Lỗ Tiểu Vinh! Ba, Lỗ Tiểu Vinh! Hắn phải thay đổi mình, một lần nữa giành được thê tử tâm, dốc sức làm ra một cái huy hoàng thương mại thời đại.

19/12/2023

Quan Thuật

Đánh giá truyện
Đô Thị -
100 tập | , |

Gió giục mây vần, ưng đánh tứ hải.

Ngoạn tẫn quan trường thuật, vạn thuật tùy tâm. Đỉnh đầu đội chiếc mão quan đỏ chót, nói hết quan trường này không có khói thuốc súng chiến trường. Là đấu trí so dũng khí, vẫn là bốn lượng bạt ngàn cân vu hồi trèo lên. Thử xem 《 quan thuật 》, làm cho Diệp Phàm này nhất mao đầu tiểu tử lên chức sử cho ngươi giải thích trong đó chi mê.

Theo trưởng trấn thắt cổ bắt đầu, liên lụy ra nhất phương quan trường tiểu địa chấn, giải long mộ chi mê, lấy được nội gia kình khí chi thực, trợ lực này tung hoành quan trường. Từng bước nhanh khấu, quan trường tranh đấu kinh tâm động phách, phát một ít tài, ngoạn chút phong lưu, quan trường nhân sinh, vẽ chấm phá truyền thần phong lưu. Nhân sinh như cờ, quan trường như cờ, Diệp Phàm thoát khỏi quân cờ vận mệnh chính là nhất bộ quỷ dị quan trường sử.

19/12/2023

Ảnh Đế: Ta Tại Studio Nhặt Thuộc Tính

Đánh giá truyện
Đô Thị -
15 tập | | 20

Hoành phiêu quần diễn Lâm Viễn thức tỉnh một cái dị năng.

Hắn có thể tại studio nhặt các loại diễn kỹ loại thuộc tính.

Nào đó diễn viên một kính rốt cuộc?

“Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được 【 lời kịch bản lĩnh +1 】 ”

Nào đó diễn viên khóc diễn nổ tung?

“Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được 【 khóc diễn +3 】 ”

Nào đó diễn viên đánh võ diễn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly?

“Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được 【 thân pháp +2 】 ”

Nào đó diễn viên đóng vai lão nhân thần thái tuyệt?

“Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được 【 vẻ già nua diễn kỹ +2 】 ”

. . .

Có được cái này dị năng Lâm Viễn, yên lặng bắt đầu điên cuồng du tẩu cùng từng cái studio.

Đã cách nhiều năm.

Đương hắn trở thành ảnh đế sau, vẫn như cũ vui không mệt này du tẩu tại studio lúc.

Toàn võng nhao nhao gọi hắn là 【 sử thượng nhất chăm chỉ ảnh đế 】

【 tiểu nhân vật phấn đấu, theo diễn viên quần chúng bắt đầu! 】

19/12/2023

Trọng Sinh 2011

4/5 - (1 Vote)
Đô Thị -
20 tập | , | 5

Cảnh Báo: Truyện mới 100% cẩn thận

Trọng sinh Hứa Nhân Sơn, nguyên bản mang theo trí nhớ mua 50 bội phần vé số, nhưng cùng 2 ức số tiền lớn bay đi.

Nguyên bản, hắn có thể dựa vào trọng sinh ưu thế thành công khảo hạch, trở thành một cái nhân viên công vụ, nhưng là tại gặp được một cái ra mắt phú bà thì thay đổi chủ ý.

9h đi 5h về nhân viên công vụ, nơi nào có thể so với mềm mại cơm ăn hương.

. . .

Nhiều năm về sau, mười tỉ phú bà, a, dưới tay hắn tài sản hàng năm chính lấy mười tỉ lợi nhuận gia tăng, đơn vị là đô la.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Truyện chữ
Truyện tranh
Truyện ma
Review phim
Review truyện
Sách audio
Group chat