Bất Hủ Cuồng Thần Audio

Đánh giá truyện
19/12/2023
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:

Giọng nam: 106 tập

– Võ đạo thế giới, nguy hiểm trùng điệp, bất hủ vương tọa, càng là dùng máu tươi cùng bạch cốt đúc thành, lại nhìn Trần Tiêu như thế nào đi hướng đỉnh phong!
“Ngươi vì sao giết ta?”

“Ta muốn giết ngươi, có liên quan gì tới ngươi.”
Phong Cuồng Tiếu kế «Tuyệt Thế Tà Thần» sau lại dốc hết sức làm,…

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 02:48:00
2:
Tap 002 - 02:45:54
3:
Tap 003 - 02:56:10
4:
Tap 004 - 02:32:25
5:
Tap 005 - 02:45:56
6:
Tap 006 - 02:38:25
7:
Tap 007 - 02:27:48
8:
Tap 008 - 02:38:12
9:
Tap 009 - 02:44:03
10:
Tap 010 - 02:47:23
11:
Tap 011 - 02:54:35
12:
Tap 012 - 02:59:44
13:
Tap 013 - 02:48:27
14:
Tap 014 - 02:56:14
15:
Tap 015 - 02:54:14
16:
Tap 016 - 02:32:05
17:
Tap 017 - 02:29:20
18:
Tap 018 - 02:36:58
19:
Tap 019 - 02:45:33
20:
Tap 020 - 02:55:06
21:
Tap 021 - 03:05:20
22:
Tap 022 - 02:51:06
23:
Tap 023 - 02:32:11
24:
Tap 024 - 02:44:16
25:
Tap 025 - 02:51:29
26:
Tap 026 - 02:47:11
27:
Tap 027 - 02:54:59
28:
Tap 028 - 02:46:57
29:
Tap 029 - 02:44:03
30:
Tap 030 - 02:54:02
31:
Tap 031 - 02:51:58
32:
Tap 032 - 02:47:09
33:
Tap 033 - 03:00:45
34:
Tap 034 - 02:59:14
35:
Tap 035 - 03:00:43
36:
Tap 036 - 03:01:26
37:
Tap 037 - 02:59:09
38:
Tap 038 - 02:58:19
39:
Tap 039 - 02:55:29
40:
Tap 040 - 03:02:53
41:
Tap 041 - 02:58:25
42:
Tap 042 - 03:10:24
43:
Tap 043 - 03:12:44
44:
Tap 044 - 03:05:37
45:
Tap 045 - 03:04:58
46:
Tap 046 - 03:09:11
47:
Tap 047 - 03:24:37
48:
Tap 048 - 03:26:57
49:
Tap 049 - 03:15:09
50:
Tap 050 - 03:26:23
51:
Tap 051 - 03:32:31
52:
Tap 052 - 03:21:36
53:
Tap 053 - 03:29:32
54:
Tap 054 - 03:12:19
55:
Tap 055 - 03:13:23
56:
Tap 056 - 03:20:59
57:
Tap 057 - 03:03:36
58:
Tap 058 - 02:46:53
59:
Tap 059 - 02:51:57
60:
Tap 060 - 03:25:53
61:
Tap 061 - 03:12:17
62:
Tap 062 - 03:23:03
63:
Tap 063 - 03:13:54
64:
Tap 064 - 03:15:39
65:
Tap 065 - 03:09:24
66:
Tap 066 - 02:57:30
67:
Tap 067 - 03:26:05
68:
Tap 068 - 03:15:23
69:
Tap 069 - 03:21:03
70:
Tap 070 - 03:06:07
71:
Tap 071 - 03:11:01
72:
Tap 072 - 02:57:19
73:
Tap 073 - 03:12:56
74:
Tap 074 - 03:11:07
75:
Tap 075 - 03:35:15
76:
Tap 076 - 03:14:00
77:
Tap 077 - 03:22:35
78:
Tap 078 - 03:06:10
79:
Tap 079 - 02:57:05
80:
Tap 080 - 03:00:52
81:
Tap 081 - 02:42:03
82:
Tap 082 - 02:47:27
83:
Tap 083 - 03:08:06
84:
Tap 084 - 02:58:16
85:
Tap 085 - 02:54:15
86:
Tap 086 - 03:02:50
87:
Tap 087 - 02:51:47
88:
Tap 088 - 02:42:10
89:
Tap 089 - 02:46:11
90:
Tap 090 - 02:30:26
91:
Tap 091 - 02:48:26
92:
Tap 092 - 02:32:23
93:
Tap 093 - 02:33:43
94:
Tap 094 - 02:55:30
95:
Tap 095 - 02:54:09
96:
Tap 096 - 02:56:41
97:
Tap 097 - 02:51:59
98:
Tap 098 - 02:59:07
99:
Tap 099 - 02:52:40
100:
Tap 100 - 03:01:53
101:
Tap 101 - 02:56:56
102:
Tap 102 - 02:55:22
103:
Tap 103 - 02:46:24
104:
Tap 104 - 02:49:03
105:
Tap 105 - 02:46:02
106:
Tap 106 - 02:49:40
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,4,6,7,8" ihc_mb_template="1" ]
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
[/ihc-hide-content]
Truyện Bất Hủ Cuồng Thần Audio thuộc thể loại của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 106. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Bất Hủ Cuồng Thần tại đây:

Truyện đề cử:

19/12/2023

Tử Vong Khai Đoan

2.8/5 - (5 Vote)
Huyền Huyễn -
16 tập | | 70

Tử vong…… Gần chỉ là bắt đầu!

19/12/2023

Trường Sinh Võ Đạo: Từ Ngũ Cầm Dưỡng Sinh Quyền Bắt Đầu

Đánh giá truyện
Cập nhật mới -
24 tập | , | 175

Một thức tỉnh đến, Tô Trường Không xuyên qua đến rối loạn, yêu ma hoành hành thế giới, võ đạo tư chất thường thường, nhưng Tô Trường Không phát hiện, chỉ cần mình 【 tuổi thọ 】 tăng trưởng, thiên phú, tiềm năng liền có thể tùy theo 【 vô hạn 】 tăng lên!

Ngũ Cầm hí: Bắt chước Hổ, Lộc, Hùng, Viên, Điểu chờ động vật, tập chi nhưng cường thân kiện thể, thân thủ nhanh nhẹn, bách bệnh không sinh!

Quy Tức Chân Định công: Mô phỏng sinh vật khí công, như ngàn năm lão quy hô hấp thổ nạp, nạp khí lâu bế, kéo dài tuổi thọ!

Thiên Tằm Thần Công: Thiên Tằm cửu biến, phá kén thành bướm, phản lão hoàn đồng, đả thông sinh tử huyền quan, mỗi lần thuế biến đều là một lần sống lại!

Tu Dưỡng Sinh quyền pháp, luyện trường sinh chi khí! Trên đường trường sinh nhiều thi hài, Tô Trường Không đi lên một đầu thiên địa diệt mà ta bất diệt trường sinh võ đạo!

19/12/2023

Cửu Vực Phàm Tiên

Đánh giá truyện
Huyền Huyễn -
20 tập | | 275

Tiên lộ kỳ dị, nhân đạo thấp kém.

Chúng sinh đều phù đồ, tiên tâm như sương lạnh.

Thiếu niên Phương Trần ngoài ý muốn thu được tiên duyên, nhưng trong lòng chỉ có một nguyện: Nguyện dùng trong tay tiên kiếm, mở vạn thế thái bình!

Hệ thống:
Võ đạo: Nhân Huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền,…
Tiên đạo: Hạ tứ trọng, trung tam trọng, thượng tam trọng, Giáo tổ (Phi thăng thất bại chuyển tu Tán Tiên).
– Hạ tứ trọng: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh.
– Trung tam trọng: Xuất khiếu, Phân thần, Hợp thể.
– Thượng tam trọng: Hợp đạo, Độ kiếp (Huyền Tiên), Phi thăng (Tiên Vương)
Âm phủ: Tiểu âm phủ, Đại âm phủ.
– Tiểu âm phủ: Diêm quân, Nhật du quân, Dạ du quân, Phán tư quân. (quân – thần – soái – tướng – úy – tốt)
– Đại âm phủ: Diêm quân, …
Ngũ đại giáo: Hoang Giáo, Thần Đạo Giáo, Kính Tiên Giáo, Hương Hỏa Giáo, Huyết Linh Giáo.
Cửu vực: Hoang Cổ, Chân Vũ, Ngũ Hành, Cửu Tinh,…

19/12/2023

Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

3/5 - (1 Vote)
Đông Phương -
20 tập | , | 117

xuyên việt đến yêu ma hoành hành huyền huyễn thế giới, Cố Thanh Phong thành vương triều Đại Viêm Trấn Ma Ti Trấn Ma ngục bên trong một tên ngục tốt.

Đến tận đây, nguyên bản có địa ngục nhân gian danh xưng, u ám khủng bố Trấn Ma ngục huyền án liên tiếp sinh!

Vì sao Trấn Ma trong ngục yêu ma hàng đêm kêu thảm thiết?
Vì sao có thể biến thành đủ loại mỹ nhân họa bì, đổi nghề làm đủ liệu kỹ sư?
Vì sao có thể khiếp người linh hồn tinh thông huyễn thuật Nhãn Ma, trở thành VR mắt kính?
Vì sao hồ ly tinh nhảy lên nơi ở múa? Đây hết thảy mọi thứ, đến tột cùng là Yêu Tính vặn vẹo hay là đạo đức tiêu vong?

19/12/2023

Lịch Hồng Hoang

Đánh giá truyện
Cập nhật mới -
55 tập | | 32

Thời khai thiên lập địa, mọi thứ đều hỗn độn, thế giới không rõ ngày đêm, cái thời mà không ai biết thế giới làm sao thành hình, sinh linh làm sao nảy nở…

Mọi thứ đều không rõ.Niên đại đó là lúc nhân loại ở trong cảnh vô biên khổ hải, quằn quại sinh tồn, oán than vang cả trời, gào thét rung cả đất….

Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Bàn, ra đời một đứa bé tên là Cổ…

Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Hồng, ra đời một đứa bé tên là Quân…

Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Lý, có ba huynh đệ đang kéo dài hơi tàn

Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Je, ra đời…

Đó là một câu chuyên phát sinh từ cách đây rất, rất lâu…

Đó là câu chuyện về nhân loại vô cùng phấn đấu, ngàn vạn hi sinh và cuối cùng Khai Thiên Lập Địa, đó chính là…

Lịch Hồng Hoang!

19/12/2023

Tân Bạch Xà Vấn Tiên

3/5 - (1 Vote)
Huyền Huyễn -
30 tập | , | 28

Quay đầu một cái chớp mắt, phù vân trong chốc lát.

Tử vong là kết thúc cũng là khởi đầu mới, hoa nở hoa tàn vòng đi vòng lại luân hồi không ngừng, chúng sinh có thể làm chỉ có thả xuống chấp niệm thuận theo tự nhiên.

Nhân sinh không được như ý bệnh nan y bỏ mình, mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh là Bạch xà, tuế nguyệt trôi qua, thuộc về nhân loại cái kia bộ phận ký ức dần dần bị thú tính áp chế, xà chính là xà, mãi mãi cũng không phải chân chính nhân loại.

Biến thân nữ xà yêu tìm kiếm tiên đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *